Disclaimer

Disclaimer 

 In haar coördinerende werk streeft de Stichting NuTwente (hierna NuTwente) naar een zorgvuldige keuze van stakeholder waarmee zij werkt, diensten die zij uitvoert en informatie die zij deelt.. Ondanks deze aandacht voor kwaliteit kan NuTwente niet garanderen dat de informatie die zij deelt en die op haar website staat steeds correct of volledig is. De inhoud van gedeelde informatie(met inbegrip van de hyperlinks) kan steeds zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving worden verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd. NuTwente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, noch kan aan de inhoud enig recht worden ontleend. 

In haar werk delen wij links en informatie van derde partijen. NuTwente is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze links en informatie, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze informatie en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan. 

NuTwente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de informatie en diensten van derde partijen waar u in contact bent gekomen door de coördineerde werk van NuTwente. 

Persoonlijke gegevens

Om haar diensten te kunnen uitvoeren en leveren verwerkt en gebruikt NuTwente persoonlijke informatie die van u is verkregen. Wij zullen uw persoonlijke informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen uitsluitend voor de einddoelen van het leveren van onze diensten. Uw gegevens worden nooit aan derden verkocht of ter inzage gegeven. Wilt u uw persoonlijke gegevens uit onze database uittrekken? Stuur een e-mail naar help@nutwente.nl en wij zullen uw aanvraag binnen 14 werkdagen behandelen.

Klachten regeling

Wanneer u om welke reden dan ook niet tevreden is met de diensten die NuTwente bied, verneemen wij dat graag. Stichting NuTwente zal er alles aan doen om een klacht te verhelpen en eventuele misverstanden weg te nemen. Klachten bij NuTwente worden in eerste instantie door ons zelf afgehandeld. U kunt uw klacht per email naar help@nutwente.nl sturen. Wij streven ernaar om na ontvangst van de klacht binnen vier weken tot een oplossing te komen.

Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. Dit houdt in NuTwente op geen enkele wijze inhoudelijke informatie met betrekking tot deze klacht zal delen met derden, tenzij de klager daarvoor expliciet toestemming geeft. 

 

Mocht u niet akkoord gaan met de oplossing van NuTwente, dan kunt u contact opnemen met onderstaande onafhankelijke derden: