Stichting noaberschap oekraine Twente

De stichting streeft na om Oekraïense ontheemden onder te brengen bij gastgezinnen.

Contact: mducarmo@nutwente.nl

Deze website wordt helemaal opnieuw opgebouwd en is momenteel nog ‘under construction’!

De stichting heeft een driekoppig bestuur, te weten:

Margaretha
Du Carmo Krabbe

Voorzitter

Marc
Geerlings

Penningmeester

Hans
van Rheenen

Bestuurslid

Het bestuur wordt ondersteund door:

Natalia
Kornyeva

Joël
Agterbosch