Informatie voor Oekraïners

I am not in the Netherlands, but want to come here

If you’re not in the Netherlands yet, but are planning to come here, please let us know beforehand. Then we can tell you if we can find a host family for you or if it’s better to go to the other bigger locations organised by the municipalities where Ukrainians can stay. Stichting NuTwente only organises housing in the region Twente. This is in the east of the Netherlands around the cities Almelo, Hengelo and Enschede. 

You can contact us through help@nutwente.nl. Preferably, send us an email in English, but Ukrainian or Russian is also fine. For hosting at hostfamilies, we’d like to know a few things: 

 • Ages of the people that are arriving
 • Any pets?
 • Smoking?
 • Any relevant medical history. For example, let us know if you’re not able to walk stairs. 
 • How are you coming to the Netherlands? 
 • Do you speak any English or German?
 • Do you have a biometric passport?
 • Where in Ukraine are you from?

We won’t reject you based on the answers, we just want to know it to be able to find the best match for a host family. 

We are open for everyone that is a refugee from the war in the Ukraine. You don’t have to be Ukrainian, but can also have a Ukrainian working or study visa. 

 

I am already in the Netherlands

Stichting NuTwente only works in the region Twente in the east of the Netherlands. If you’re looking for housing in, for example, Amsterdam, we cannot help you. 

If you don’t have a place to stay yet and are already in the Netherlands, please go to the nearest municipality house and tell them that you’re a refugee from the war in the Ukraine. The municipality will help you immediately and arrange (temporary) housing. If it is later than 17.00, you can go to the police station. The addresses of the municipality houses and police stations in the three biggest cities in the region Twente can be found below. 

If you already have a place to stay in the Netherlands with a host family or at the municipality locations, we cannot help you. The highest priority is for people that don’t have housing yet or really have to leave the place where they are now. Exceptions are made for example if you are not safe in your host family or municipality housing or have medical reasons why you are not able to live in your current place. 

When in doubt, you can email us at help@nutwente.nl Explain your situation to us and we can perhaps help you or give you information for other places where you can find help. 

 

Addresses to go to if you arrive in the Netherlands and don’t have housing yet and have not contact us:

Enschede:
Municipality house (09.00-17.00) : Hengelosestraat 517514 AD Enschede
Police station (after 17.00): Hermandad 2, 7511 JN Enschede

Hengelo:
Municipality house (09.00-17.00) Burg. van der Dussenplein 1, 7551 EB Hengelo

Police station (after 17.00): Willemstraat 74, 7551 DN Hengelo 

Almelo: 

Municipality house (09.00-17.00): Haven Zuidzijde 30, 7607 EW Almelo

Police station (after 17.00): Het Baken 1, 7607 AA Almelo

Інформація для українців, які хочуть зупинитися в приймаючій родині

 

Я не в Нідерландах, але хочу приїхати сюди

Якщо ви ще не в Нідерландах, але плануєте приїхати сюди, будь ласка, повідомте нас про це заздалегідь. Тоді ми зможемо сказати, чи зможемо знайти для вас приймаючу сім’ю чи краще поїхати в інші більші локації для українців, організовані муніципалітетами. Stichting NuTwente організовує лише житло в регіоні Twente. Це на сході Нідерландів навколо міст Алмело, Хенгело та Енсхеде.

Ви можете зв’язатися з нами по електронній пошті help@nutwente.nl. Бажано надіслати нам електронний лист англійською, але українською чи російською також можна. Що стосується проживання в приймаючій сім’ї, ми хотіли б знати кілька речей:

 • Вік людей, які прибувають
 • Чи є домашні тварини?
 • Чи є люди, які палять?
 • Будь-яка важлива для проживання історія хвороби. Наприклад, повідомте нас, якщо ви не можете ходити сходами.
 • Як ви приїжджаєде до Нідерландів?
 • Ви розмовляєте англійською чи німецькою?
 • У вас є біометричний паспорт?
 • Звідки ви в Україні?

Ми не відмовлятимемо вам на основі відповідей, ми просто хочемо знати це, щоб знайти найкращий варіант для вас та приймаючої сім’ї.

Ми відкриті для всіх, хто є біженцем від війни в Україні. Ви не обов’язково повинні бути українцем, але також можете мати українську робочу або навчальну візу.

 

Я вже в Нідерландах

Stichting NuTwente працює лише в регіоні Твенте на сході Нідерландів. Якщо ви шукаєте житло, наприклад, в Амстердамі, ми не можемо вам допомогти.

Якщо ви ще не маєте де зупинитися і вже перебуваєте в Нідерландах, підійдіть до найближчого муніципалітету і скажіть їм, що ви біженець від війни в Україні. Муніципалітет негайно допоможе вам і влаштує (тимчасове) житло. Після 17.00 години – будь ласка, звертайтесь до відділку поліції. Адреси муніципальних будинків та відділень поліції у трьох найбільших містах регіону Твенте можна знайти нижче.

Якщо у вас вже є житло в Нідерландах з приймаючою сім’єю або в муніципалітеті, ми не можемо вам допомогти. Найвищим пріоритетом є люди, які ще не мають житла або дійсно змушені покинути місце, де вони зараз. Винятком може бути, наприклад, якщо ви знаходитесь в небезпеці у приймаючій сім’ї чи муніципальному житлі або якщо ви не можете жити у своєму нинішньому місці за медичними причинами.

Якщо ви сумніваєтеся, ви можете надіслати нам електронний лист за адресою help@nutwente.nl Поясніть нам свою ситуацію, і ми, можливо, допоможемо вам або надамо інформацію про інші місця, де ви можете знайти допомогу.

 

Адреси, куди можна звернутися, якщо ви приїдете до Нідерландів і ще не маєте житла та не зв’язалися з нами:

Енсхеде:

Муніципальний будинок (09.00-17.00) : Hegelosestraat 517514 AD Enschede

Відділ поліції (після 17.00): Hermandad 2, 7511 JN Enschede

Хенгело:

Муніципальний будинок (09.00-17.00) Бург. van der Dussenplein 1, 7551 EB Hengelo

Відділ поліції (після 17.00): Willemstraat 74, 7551 DN Hengelo

Алмело:

Муніципальний будинок (09.00-17.00): Haven Zuidzijde 30, 7607 EW Almelo

Відділ поліції (після 17.00): Het Baken 1, 7607 AA Almelo