Privacyverklaring

Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken we uw persoonsgegevens. Ter informatie hoe met deze persoonsgegevens omgegaan wordt is deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens 

De persoonsgegevens worden verwerkt door: 

Noaberschap Ukraine-Twente

Adres: Asterstraat 17, 7555CV Hengelo

Kvk nr: 85753246

 

Het gebruik van persoonsgegevens 

Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website, zich bij ons aanmeldt als donateur of vrijwilliger of voor een andere activiteit telefonisch of via de email contact met ons opneemt dan registreren wij persoonsgegevens van u. Noaberschap Ukraine-Twente verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Noaberschap Ukraine-Twente verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door Noaberschap Ukraine-Twente:

 • om contact met u te kunnen opnemen;
 • om u informatie te sturen;
 • voor het aangaan en uitvoeren van (hostfamilies-, donateurs- en overige) overeenkomsten;
 • voor het uitvoeren van de (nood-)hulp en overige taken
 • voor het uitvoeren van acties in verband met (nood-)hulp en andere activiteiten;
 • Voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van leden, vrijwilligers en overige betrokkenen bij Noaberschap Ukraine-Twente te vergroten en om hen te informeren over onze activiteiten.

Van personen die hulp vragen en/of krijgen van Noaberschap Ukraine-Twente worden persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in het kader van de geboden hulpverlening. Deze persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden verwerkt.

Volgens de wetgeving mag Noaberschap Ukraine-Twente alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Noaberschap Ukraine-Twente hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • na verkregen toestemming van de personen wiens gegevens worden verwerkt;
 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
 • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van Noaberschap Ukraine-Twente waarbij Noaberschap Ukraine-Twente erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:
 • het maken van studies, modellen en statistieken;
 • de uitoefening en de verdediging van de rechten van Noaberschap Ukraine-Twente, bijvoorbeeld bij geschillen;
 • het beheer van leden-/donateursgegevens of ondersteuning daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten en profielen voor het beheer van leden/donateurs of voor het detecteren van behoeften van de donateurs;
 • het verzorgen en verbeteren van de website waarbij Noaberschap Ukraine-Twente door het bezoek aan onze website uw (klik-)gedrag kan vaststellen om u op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken. De logica die Noaberschap Ukraine-Twente daarbij gebruikt, is dat uw IP-adres wordt gekoppeld aan uw handelingen en op basis daarvan worden uw voorkeuren vastgesteld. Wij vragen steeds vooraf uw expliciete toestemming hiervoor (zie hieronder bij Website en Cookies);

 

Website & cookies

Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Bewaren van persoonsgegevens

 Noaberschap Ukraine-Twente bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist. Noaberschap Ukraine-Twente heeft een bezwaartermijnenbeleid waarin de bewaartermijnen voor de specifieke verwerkingen van persoonsgegevens zijn opgenomen.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement.

Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacybeleid.